martes, 25 de novembro de 2014

SEMPRE CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO!

  Enténdese por violencia de xénero a dirixida ás mulleres polo mesmo feito de selo, é dicir, por considerar que o sexo feminino é inferior e debe continuar nunha posición de subordinación con respecto ao masculino.

Ningún comentario:

Publicar un comentario