luns, 8 de maio de 2017

"UN PASEO POLA MÚSICA DE GALICIA"

Hoxe en día son moitos e moi variados os recursos dixitais que temos á nosa disposición en Internet. Independentemente da etapa educativa ou da materia da que se trate, a rede poderá fornecernos case con total seguridade calquera material que precisemos nun momento dado. Así, no caso da educación musical na educación secundaria obrigatoria, atopamos actividades de todo tipo: sobre o oído e a voz humana, familias instrumentais, linguaxe musical, historia etc. Con todo, considero que o número das relacionadas coa música da nosa comunidade é case insignificante se o comparamos con outras do tipo das anteriormente citadas, especialmente se buscamos algunha que nos permita obter unha visión xeral da música feita en Galicia.


É neste contexto no que xorde a idea de Un paseo pola música de Galicia. Nace coa finalidade de reunir nun único ODE (obxecto dixital educativo) unha serie de contidos e actividades sobre a nosa música, de xeito que tanto o profesorado como o alumnado poida acceder dun modo rápido e sinxelo a unha gran cantidade de material didáctico sobre o tema, tratado aquí no seu conxunto.

Aínda que nun principio Un paseo pola música de Galicia está pensado para ser empregado nas aulas de segundo da ESO, e os libros interactivos de actividades que se inclúen en cada unidade se adecúan a ese nivel, tamén é susceptible a súa implantación noutros cursos da educación secundaria obrigatoria debido, principalmente, á diversidade e amplitude dos contidos abranguidos.


Estes contidos organízanse en cinco grandes bloques temáticos:
(Vía: Revista Galega do Ensino)


Ningún comentario:

Publicar un comentario