domingo, 6 de decembro de 2015

EUROSCOLA 2016

É un concurso en liña de educación en valores europeos. O seu principal obxectivo é o de acercar a Unión Europea aos máis novos facéndoos partícipes do proceso de construción europea. Esta convocado pola Oficina de Información do Parlamento Europeo en España en colaboración coa Representación en España da Comisión Europea e a Secretaría de Estado para a Unión Europea. A finalidade deste concurso é reflexionar sobre o proceso de transformación de España a partir da súa integración na UE en 1986 e promover o pensamento crítico, valorar os logos alcanzados e analizar os desafíos e retos para o futuro.
  • Tema: ¿Como cambiou España a raíz da súa integración na UE?
  • Destinatarios: docentes e alumnado de 3º e 4º da ESO, bacharelato ou ciclos formativos de grao medio.


Ningún comentario:

Publicar un comentario