sábado, 12 de decembro de 2015

GUÍA DE CAMPO PARA A INTERPRETACIÓN DO FEÍSMO NA PAISAXE GALEGA

Este libro editouse únicamente en formato dixital co motivo de “colaborar na protección dos bosques nativos e non fomentar os monocultivos forestais celulósicos.”

"Foi realizado por Pablo Ramil Rego e Javier Ferreiro da Costa, e constitúe o primer libro publicado sobre este tema (...) Os autores elaboran unha novidosa tipoloxía para a caracterización e diferenciación das distintas manifestacións do feísmo na paisaxe de Galicia. O documento adopta un aire de guía de campo (...) para debullar coa descrición dun conxunto de 34 tipos de feísmo o estado en que se atopa a paisaxe de Galicia. Cada un dos tipos establecidos resúmense de forma breve, acompañados de varias fotografías ilustrativas."(Fonte: IBADER)

Ningún comentario:

Publicar un comentario