venres, 21 de abril de 2017

DIXESTES BANDA DESEÑADA?

"O cómic é, sobre todo, un medio narrativo, unha canle para contar historias. Como poden selo tamén, cada un coa súa "linguaxe" específica, o conto, o cine, a novela, o telefilme ou a fotonovela. Todos eles son medios que, fundamentalmente, contan historias, aínda que ocasionalmente poidan non facelo (...) O que os distingue dos outros medios cos que está emparentado é o contalas dun xeito peculiar e propio, empregando unha linguaxe e uns códigos específicos, baseados nunha síntese das linguaxes verbal e icónica." (Agustín Fernández Paz)

Pois ben, imos aprender máis sobre a historia deste xénero coa lectura de diversas publicacións.

Ningún comentario:

Publicar un comentario